Tháng 11 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,496.99 186.48
SVR L 36,528.30 172.47
SVR 5 30,344.37 143.27
SVR GP 30,149.20 142.35
SVR 10 29,707.49 140.26
SVR 20 29,573.95 139.63
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.180 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác