Quan ngại giá tiêu thụ mủ cao su tiếp tục giảm trong năm 2015, HĐQT CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) vừa thông qua các chỉ tiêu kinh doanh cho năm nay theo hướng thấp hơn nhiều so với năm 2014.

Theo đó, kế hoạch tổng lượng mủ cao su tiêu thụ là 19.500 tấn, với giá bình quân 31 triệu đồng/tấn (năm 2014, bình quân đạt 38,3 triệu đồng/tấn), lợi nhuận trước thuế khoảng 140 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với kết quả đạt được trong năm 2014 là 271 tỷ đồng.

Cùng với đặt mục tiêu lợi nhuận thấp, HĐQT DPR còn chốt kế hoạch cổ tức bằng tiền cho năm 2015 giảm còn 20 – 25% so với 30% của năm 2014 (DPR đã tạm ứng 15%, phần còn lại dự kiến phân phối vào tháng 4 tới).

Theo Đầu tư chứng khoán

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác