Loại cao su ĐVT Giá Cửa khẩu Mã GH
Cao su thiên nhiên NATRURAL RUBBER SVR 3L,hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất. kg $1,68 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Kỹ THUậT SVR CV 60( Đã ĐƯợC SƠ CHế TạI VIệT NAM , HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT MỗI KIệN 1260KG) tấn $1.610 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR10, XUấT Xứ: VIệT NAM; HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 1.26 TAN/PALLET. tấn $1.485 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L (Hàng đồng nhất NW = 33.33 KGM / 1 BL, mới 100%) tấn $1.470 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU SVR CV60 ( Đã ĐịNH CHUẩN Kỷ THUậT TSNR ) tấn $1.640 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU Tự NHIÊN VIệT NAM Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR CV60 , 35KGS/BàNH. tấn $1.695 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 3L, 33,33kg/bành, đã qua sơ chế,Xuất xứ Việt Nam tấn $1.470 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR 3L; XUấT Xứ: VIệT NAM; HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 1.26 TAN/PALLET. tấn $1.585 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Loại cao su ĐVT Giá Cửa khẩu Mã GH
CAO SU SVR CV60 ( Đã ĐịNH CHUẩN Kỷ THUậT TSNR ) tấn $1.640 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L ( Đã định chuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất) tấn $1.669 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVRCV50 Đóng đồng nhất 1.260 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam tấn $1.600 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN Đã QUA SƠ CHế LATEX HA. tấn $1.000 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên SVR 10 đã được chuẩn hóa về kĩ thuật, hàng mới đồng nhất 100% tấn $1.330 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L (Hàng đồng nhất NW = 35 Kg / 1 Bale, 36 Bale / 1 PK, mới 100%) tấn $1.570 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60,bao dày, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet tấn $1.630 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – đóng đồng nhất 1260 kg/ kiện, xuất xứ Việt Nam tấn $1.540 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên (được cô bằng ly tâm) LATEX HA (đóng đồng nhất 205 kg/ drum) tấn $1.200 Cảng Cát Lái (HCM) FOB

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác