Tháng 8/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,208.53 189.25
SVR L 39,297.02 180.47
SVR 5 31,872.72 146.37
SVR GP 31,703.75 145.60
SVR 10 31,312.99 143.80
SVR 20 31,196.82 143.27
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.775 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác