Tháng 4/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,814.63 181.97
SVR L 36,424.92 170.77
SVR 5 29,700.64 139.24
SVR GP 29,535.12 138.47
SVR 10 29,131.66 136.58
SVR 20 29,017.87 136.04
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.330 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác