XUẤT KHẨU CAO SU

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L. Hàng đóng pallet, trọng lượng 1,200 kg/pallet.

tấn

$2,120.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 (Dạng bành,đã sơ chế,sản xuất tại Việt Nam)

tấn

$2,210.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên đã QUA SO CHE SVR CV 60, 35 kg/ bành. Hàng đóng đồng nhất trong palett nhựa.

kg

$2,270.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L; xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 33.33kg/bành

tấn

$2,180.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật ( đã qua sơ chế), SVR CV50,xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/pallet.

tấn

$2,245.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR CV 60, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′.

tấn

$2,300.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR CV 60, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′.

tấn

$2,285.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 3L, 33,33 kg/bành, đã qua sơ chế, xuất xứ Việt Nam

tấn

$2,070.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L; xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 33.33kg/bành;

tấn

$2,105.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR 3L dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%. 16pallets/cont

tấn

$2,330.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

CAO SU Tự NHIÊN VIệT NAM Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR CV60 , 35KG/BàNH, HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT

tấn

$2,260.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′.

tấn

$2,090.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã dịnh chuẩn kỹ thuật   SVR CV50   dạng bành 576 bành (đã qua sơ chế) ,xuất xứ Việt Nam

tấn

$2,480.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

CAO SU Tự NHIÊN VIệT NAM Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR CV60 .35KGS/BàNH. HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT.

tấn

$2,310.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật loại SVR10, 16 kiện, NW=1260 kgs/kiện; GW=1360 kgs/kiện.

tấn

$1,940.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 630 bành / 01 cont 20′.

tấn

$2,055.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 10, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 630 bành / 01 cont 20′.

tấn

$2,050.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

CAO SU Tự NHIÊN VIệT NAM Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR 3L, 35KGS/BàNH, HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT

tấn

$2,230.00

Cảng khô – ICD Thủ Đức

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR CV60 ( Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs)

tấn

$2,420.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) CV 50, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. tổng: 32 pallet / 02 cont 20′.

tấn

$2,340.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. tổng: 48 Pallet / 03 cont 20′.

tấn

$2,150.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 3L, 33,33kg/bành, đã qua sơ chế, xuất xứ Việt Nam

tấn

$2,100.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′.

tấn

$2,190.00

Cảng khô – ICD Thủ Đức

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L ; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.20 tấn/pallet

tấn

$2,085.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′.

tấn

$2,110.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên đã đinh chuẩn kỹ thuật SVR 3L (Dạng bành,đã sơ chê,sản xuất tại Việt Nam)

tấn

$2,292.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã qua sơ chế dạng bành SVR CV60 ( Natural rubber SVR CV60, 35 kgs / bành, 36 bành / pallet , 16 pallet / container )

tấn

$2,250.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

 

Nguồn: Vinanet/Hải quan

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác