Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,728.02 196.18
SVR L 38,385.65 180.47
SVR 5 32,670.61 153.60
SVR GP 32,474.61 152.68
SVR 10 32,041.34 150.64
SVR 20 31,917.55 150.06
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.270 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác