Cục Thống kê Malaysia cho biết, xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 7 đạt 51.772 tấn, tăng 0,4% so với tháng 6/2014, nhưng giảm 25,8% so với tháng 7/2013.

Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Trung Quốc với 34,4%, tiếp theo là Đức 16,7%, Iran 7,6%, Mỹ 5,4%, Brazil 4,3%, Ba Lan 3,1%, Phần Lan 2,3% và Mexico 2,3%.

Trong khi đó, nhập khẩu cao su thiên nhiên tháng 7 đạt 82.578 tấn, tăng 13,6% so với tháng 6/2014, nhưng giảm 8,6% so với 90.350 tấn tháng 7/2013.

Cục Thống kê cho biết, sản lượng cao su thiên nhiên tháng 7 của Malaysia đạt 60.111 tấn, giảm 27,5% so với tháng 7/2013, trong đó lĩnh vực hộ gia đình quy mô nhỏ chiếm 91,1%.

Kedah là bang sản xuất cao su thiên nhiên lớn nhất, chiếm 23,2%, tiếp đến Negeri Sembilan 20,2% và Perak 15,1%.

Tiêu thụ nội địa cao su thiên nhiên trong tháng 7 giảm 6,5% xuống 36.352 tấn, trong đó ngành sản xuất găng tay cao su vẫn tiếp tục là ngành tiêu thụ nhiều nhất, chiếm 74,3%, tiếp đến là ngành sản xuất lốp xe và ống cao su, chiếm 6,2% và dây cao su 7,8%.

Dự trữ cao su thiên nhiên tháng 7 đạt 146.096 tấn, tăng 10,8% so với tháng 6/2014.

Năng suất cao su trong tháng 7 đạt 130,8 kg/ha, tăng 0,6% so với tháng 6, nhưng giảm 9,2% so với tháng 7/2013.

Theo Gafin.vn

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác