Thủ tướng Thái Lan đã ra lệnh thành lập thị trường cao su tập trung trong tháng 1/2015 trong khi giải quyết các vấn đề khác trong cuộc họp nội các.

Theo Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Sunsern Kaewkamnerd, tại phiên họp nội các, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan o-cha đã yêu cầu thành lập thị trường cao su tập trung để nông dân và thương nhân có thể giao dịch trực tiếp. Thị trường tập trung sẽ được thành lập trong tháng 1/2015 nhằm cải thiện giá cao su. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Amnuay Patise đã đảm bảo rằng hoàn toàn có thể thành lập được thị trường cao su tập trung.

Liên quan đến lũ lụt tại 3 tỉnh biên giới phía Nam, Thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu tất cả các quan chức chính phủ nỗ lực xả nước trong khi vẫn giữ lại lượng nước hợp lý và cần thiết để sử dụng trong tương lai.

Nội các Thái Lan cũng đã thông qua việc sáp nhập Thị trường Giao dịch Nông sản Tương lai Thái Lan (AFET) và Thị trường Giao dịch Tương lai Thái Lan (TFEX) thành một thị trường chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu từ và tăng khả năng cạnh tranh.

Theo Gafin.vn

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác