Tháng 3

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

49,329.84

234.01

SVR L

45,209.64

214.47

SVR 5

40,936.10

194.19

SVR GP

40,741.84

193.27

SVR 10

40,302.22

191.19

SVR 20

40,179.53

190.61

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác