Viện Nghiên cứu Cao su Sri Lanka (RRISL) vừa ký Bản ghi nhớ với CETC International (tổ chức của Chính phủ Trung Quốc) để hợp tác phát triển Viện.

Nội dung hợp tác nhằm phát triển cơ sở hạ tầng của Viện gồm 1 Phòng thí nghiệm liên hợp, nâng cấp các thiết bị trọng điểm và hỗ trợ kỹ thuật.

Theo Bản ghi nhớ, Phòng thí nghiệm liên hợp sẽ hỗ trợ cho tất cả các bên liên quan trong ngành cao su Sri Lanka bao gồm cả khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà sản xuất sản phẩm cao su quy mô lớn, các nhà kinh doanh cao su, các nhà nhập khẩu cao su, cá nhân tham gia nghiên cứu và phát triển.

Viện RRISL được thành lập vào năm 1909, là viện nghiên cứu cao su đầu tiên trên thế giới và có nhiều đóng góp vào sự tiến bộ của ngành cao su toàn cầu cũng như của Sri Lanka.

Năm 2013, ngành cao su thiên nhiên của Sri Lanka đạt 133.700 ha, sản lượng 130 ngàn tấn, trong đó, 76% là từ tiểu điền, năng suất 1.247 kg/ha/năm, tiêu thụ trong nước trên 107 ngàn tấn và tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 954 triệu USD, chủ yếu nhờ xuất khẩu sản phẩm cao su. Mục tiêu của ngành cao su Sri Lanka vào năm 2020 là đạt sản lượng 155 ngàn tấn cao su thiên nhiên, năng suất 1.400 kg/ha/năm và kim ngạch xuất khẩu trên 1,23 tỷ USD.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác