Tháng 9 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 45,999.36 217.18
SVR L 42,239.70 199.43
SVR 5 34,638.20 163.54
SVR GP 34,443.02 162.62
SVR 10 33,980.77 160.44
SVR 20 33,847.23 159.81
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.180 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác