Trong tuần từ ngày 06/10 đến 10/10/2014, giá cao su thiên nhiên tại các sàn giao dịch trên thế giới biến động theo xu hướng tăng dần qua các phiên giao dịch nhưng chỉ tăng nhẹ so với cuối tuần trước.

So với cuối tuần trước, vào ngày cuối tuần 10/10, giá cao su RSS 3 trên sàn TOCOM Nhật Bản hợp đồng giao tháng 03/2015 là 1.654 USD/tấn (+1,8%) và giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 11/2014 trên sàn SICOM Singapore là1.434 USD/tấn (+2,8%); giá SMR 20 của Malaysia xuất khẩu do MRB chào bán ở mức 1.436 USD/tấn (+1,2%); giá SVR 3L của Việt Nam vẫn ở mức 1.500 USD/tấn.

Tin tức liên quan đến thị trường cao su trong tuần

– Ba nước sản xuất cao su hàng đầu họp bàn giải pháp hỗ trợ giá. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh nông dân cao su toàn cầu đang gặp khó khăn do giá xuống thấp nhất 5 năm. Ngày 10/10/2014, 5 nước sản xuất cao su hàng đầu thế giới (Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Viet Nam và Cambodia) đã đồng thuận khuyến cáo hội viên không bán cao su dưới mức giá sàn 1.500 USD/tấn

– Giá dầu Brent đã tăng trở lại từ mức thấp nhất 27 tháng nhờ tin tức nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Irving Oil tại Canada sẽ tạm đóng cửa để sửa chữa đến ngày 20/11/2014. Giá dầu ngọt, nhẹ giao tháng 11 trên sàn Nymex tăng 60 cent (+0,7%) lên 90,34 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 11 trên sàn ICE tăng 48 cent (+0,5%) lên 92,79 USD/thùng.

– Tồn kho cao su được giám sát bởi Sàn Giao dịch Thượng Hải, Trung Quốc đã tăng 2,2% lên thành 166.266 tấn so với tuần trước.

Diễn biến giá cao su trên thị trường quốc tế trong tuần 06/10 – 10/10/2014

Trong tuần qua, giá cao su RSS 3 giao tháng 3/2015 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM) giảm trong phiên đầu tuần do thị trường tiếp tục lo ngại về tình hình tồn kho và tiêu thụ cao su thiên nhiên tại Trung Quốc. Trong ba phiên giao dịch tiếp theo, giá cao su quay đầu tăng liên tục nhờ thông tin các nước sản xuất cao su thiên nhiên hàng đầu sẽ họp bàn giải pháp hỗ trợ giá tại Malaysia trong tuần tới, và giá dầu trên thế giới phục hồi đã có tác động hỗ trợ đến giá cao su. Kết thúc tuần (10/10) giá cao su đạt 1.654 USD/tấn, tăng 43 USD/tấn (+2,6%) so với ngày đầu tuần (06/10) và tăng 29 USD/tấn (+1,8%) so với ngày cuối tuần trước (03/10).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 06/10 đến 10/10/2014

Kết thúc tuần đầu tháng 10/2014, giá cao su RSS 3 (TOCOM) trung bình đạt 1.641 USD/tấn đối với loại hợp đồng giao sau 5 tháng, giảm 139 USD/tấn (-7,8%) so với mức giá trung bình tháng 9/2014 và giảm 1.046 USD/tấn (-38,9%) so với tháng 10/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 06/10 đến 10/10/2014

Giá cao su TSR 20 hợp đồng giao tháng 11/2014 trên sàn SICOM Singapore tuần qua tăng liên tục trong các phiên đầu tuần sau đó giảm trở lại vào phiên cuối tuần ngày 10/10, đạt 1.434 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn (+1,1%) so với ngày đầu tuần và tăng 39 USD/tấn (+2,8%) so với ngày cuối tuần trước (03/10).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 06/10 đến 10/10/2014

Kết thúc tuần đầu tháng 10/2014, giá TSR 20 trung bình hợp đồng giao sau 1 tháng đạt 1.412 USD/tấn, giảm 120 USD/tấn (-7,9%) so với trung bình tháng 9/2014, và giảm 918 USD/tấn (-39,4%) so với tháng 10/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 06/10 đến 10/10/2014

Tại Sở Giao dịch Cao su Malaysia (MRE), giá cao su SMR 20 xuất khẩu do MRB chào bán biến động tương tự như tại sàn TOCOM. Kết thúc tuần, giá SMR 20 đạt 1.436 USD/tấn, tăng 14 USD/tấn (+1,0%) so với ngày đầu tuần và tăng 17 USD/tấn (+1,2%) so với ngày cuối tuần trước.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 06/10 đến 10/10/2014

Giá SMR 20 trung bình tuần đầu tháng 10/2014 do MRB chào bán đạt 1.429 USD/tấn, giảm 103 USD/tấn (-6,7%) so với trung bình tháng 9/2014 và giảm 939 USD/tấn (-39,6%) so với tháng 10/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 06/10 đến 10/10/2014

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu chào bán trong tuần 06/10 – 10/10/2014

Trong tuần từ 06/10 – 10/10/2014, giá cao su Việt Nam xuất khẩu chào bán tiếp tục giữ nguyên không thay đổi kể từ đầu tháng, giá SVR 3L xuất khẩu vẫn ở mức 1.500 USD/tấn.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 06/10 đến 10/10/2014

Giá SVR 3L của Việt Nam xuất khẩu trung bình tuần đầu tháng 10/2014 đạt 1.500 USD/tấn, giảm 76 USD/tấn (-4,8%) so với mức trung bình trong tháng 9/2014, và giảm 865 USD/tấn (-36,6%) so với tháng 10/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 06/10 đến 10/10/2014

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác