Tên sản phẩm Giá Đơn vị đo Tỉnh/thành Ngày
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Gia Lai 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Bình Phước 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Đồng Nai 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Bình Dương 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Tây Ninh 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Kon Tum 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Đắk Lắk 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Đắk Nông 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Quảng Trị 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Quảng Bình 27/05/2014
Cao su SVR10 35700 VNĐ Gia Lai 27/05/2014
Cao su SVR10 35700 VNĐ Bình Phước 27/05/2014
Cao su SVR10 35700 VNĐ Đồng Nai 27/05/2014
Cao su SVR10 35700 VNĐ Bình Dương 27/05/2014
Cao su SVR10 35700 VNĐ Tây Ninh 27/05/2014
Cao su SVR10 35700 VNĐ Kon Tum 27/05/2014
Cao su SVR10 35700 VNĐ Đắk Lắk 27/05/2014
Cao su SVR10 35700 VNĐ Đắk Nông 27/05/2014
Cao su SVR10 35700 VNĐ Quảng Trị 27/05/2014
Cao su SVR10 35700 VNĐ Quảng Bình 27/05/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Gia Lai 27/05/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Bình Phước 27/05/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Đồng Nai 27/05/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Bình Dương 27/05/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Tây Ninh 27/05/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Kon Tum 27/05/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Đắk Lắk 27/05/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Đắk Nông 27/05/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Quảng Trị 27/05/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Quảng Bình 27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước) 291 VNĐ Gia Lai 27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước) 291 VNĐ Bình Phước 27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước) 291 VNĐ Đồng Nai 27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước) 291 VNĐ Bình Dương 27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước) 291 VNĐ Tây Ninh 27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước) 291 VNĐ Kon Tum 27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước) 291 VNĐ Đắk Lắk 27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước) 291 VNĐ Đắk Nông 27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước) 291 VNĐ Quảng Trị 27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước) 291 VNĐ Quảng Bình 27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước) 291 VNĐ Bình Thuận 27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước) 291 VNĐ Phú Yên 27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 VNĐ Gia Lai 27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 VNĐ Bình Phước 27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 VNĐ Đồng Nai 27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 VNĐ Bình Dương 27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 VNĐ Tây Ninh 27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 VNĐ Kon Tum 27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 VNĐ Đắk Lắk 27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 VNĐ Đắk Nông 27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 VNĐ Quảng Trị 27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 VNĐ Quảng Bình 27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 VNĐ Bình Thuận 27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 VNĐ Phú Yên 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 2023 USD Gia Lai 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 2023 USD Bình Phước 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 2023 USD Đồng Nai 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 2023 USD Bình Dương 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 2023 USD Tây Ninh 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 2023 USD Kon Tum 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 2023 USD Đắk Lắk 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 2023 USD Đắk Nông 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 2023 USD Quảng Trị 27/05/2014
Mủ cao su RSS3 2023 USD Quảng Bình 27/05/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác