Tháng 2/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 37,627.99 176.49
SVR L 35,239.40 165.29
SVR 5 29,676.37 139.20
SVR GP 29,500.59 138.37
SVR 10 29,086.98 136.43
SVR 20 28,962.90 135.85
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.320 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác