Tháng 7 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,273.42 226.69
SVR L 45,319.59 212.82
SVR 5 36,633.68 172.03
SVR GP 36,437.45 171.11
SVR 10 35,983.01 168.97
SVR 20 35,859.08 168.39
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.295 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác