Tháng 4/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,606.43 180.95
SVR L 36,402.42 170.62
SVR 5 29,924.90 140.26
SVR GP 29,748.99 139.44
SVR 10 29,355.79 137.59
SVR 20 29,231.62 137.01
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.335 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác