Tháng 2/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 37,332.09 174.94
SVR L 35,013.71 164.08
SVR 5 29,486.87 138.18
SVR GP 29,310.92 137.35
SVR 10 28,896.92 135.41
SVR 20 28,783.07 134.88
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.340 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác