Hiện nay, các Hội viên và người trồng đang gặp rất nhiều khó khăn do giá cao su thiên nhiên xuống thấp dưới giá thành và đời sống của người sản xuất, kinh doanh cao su đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì vậy, những hành động ứng phó cần được triển khai kịp thời nhằm ngăn chặn tình huống xấu hơn.

Đồng thuận với khuyến cáo của các tổ chức cao su gồm Hiệp hội Cao su Indonesia (Gapkindo), Hiệp hội Cao su Thái Lan (TRA) và Công ty Cao su Quốc tế (IRCo), Hiệp hội Cao su Việt Nam đềnghị các Hội viên và các đơn vị, cá nhân trong nước không chào bán cao su thiên nhiên ở mức giá dưới 1.500 USD/tấn.

Vì sự phát triển bền vững của ngành cao su thiên nhiên, Hiệp hội rất mong các doanh nghiệp hợp tác trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến kịp thờiđể đưa ra những giải pháp hiệu quả góp phần sớm cân đối cung – cầu trên thế giới nhằm cómức giá mang lại lợi nhuận cho các bên liên quan.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác