Tháng 6 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,387.99 229.60
SVR L 45,709.99 216.89
SVR 5 34,987.77 166.02
SVR GP 34,803.78 165.14
SVR 10 34,354.04 163.01
SVR 20 34,221.16 162.38
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác