Tháng 6/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,107.10 193.42
SVR L 39,963.73 183.57
SVR 5 32,023.78 147.10
SVR GP 31,844.29 146.28
SVR 10 31,432.51 144.38
SVR 20 31,305.80 143.80
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác