Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27200 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Mủ cao su RSS3 27200 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Mủ cao su RSS3 27200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Mủ cao su RSS3 27200 Bình Dương – Bến Cát +200
Mủ cao su RSS3 27200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Mủ cao su RSS3 27200 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Mủ cao su RSS3 27200 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Mủ cao su RSS3 27200 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Mủ cao su RSS3 27200 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Mủ cao su RSS3 27200 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR10 22300 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Cao su SVR10 22300 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR10 22300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Cao su SVR10 22300 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR10 22300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Cao su SVR10 22300 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR10 22300 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Cao su SVR10 22300 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR10 22300 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Cao su SVR10 22300 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR3L 27100 Gia Lai – TP.Pleiku +300
Cao su SVR3L 27100 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Cao su SVR3L 27100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +300
Cao su SVR3L 27100 Bình Dương – Bến Cát +300
Cao su SVR3L 27100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +300
Cao su SVR3L 27100 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Cao su SVR3L 27100 Đắk Lắk – Buôn Đôn +300
Cao su SVR3L 27100 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Cao su SVR3L 27100 Quảng Trị – Vĩnh Linh +300
Cao su SVR3L 27100 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác