Tháng 2/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 36,711.10 172.03
SVR L 34,454.82 161.46
SVR 5 28,927.97 135.56
SVR GP 28,752.02 134.73
SVR 10 28,348.38 132.84
SVR 20 28,234.53 132.31
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.340 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác