Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 29100 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Mủ cao su RSS3 29100 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Mủ cao su RSS3 29100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Mủ cao su RSS3 29100 Bình Dương – Bến Cát +200
Mủ cao su RSS3 29100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Mủ cao su RSS3 29100 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Mủ cao su RSS3 29100 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Mủ cao su RSS3 29100 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Mủ cao su RSS3 29100 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Mủ cao su RSS3 29100 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR10 23800 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Cao su SVR10 23800 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR10 23800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Cao su SVR10 23800 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR10 23800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Cao su SVR10 23800 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR10 23800 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Cao su SVR10 23800 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR10 23800 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Cao su SVR10 23800 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR3L 28900 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Cao su SVR3L 28900 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR3L 28900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Cao su SVR3L 28900 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR3L 28900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Cao su SVR3L 28900 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR3L 28900 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Cao su SVR3L 28900 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR3L 28900 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Cao su SVR3L 28900 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Phú Yên – Sông Hinh +100

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác