Tháng 8/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,323.63 189.73
SVR L 39,105.34 179.55
SVR 5 31,615.96 145.16
SVR GP 31,446.94 144.38
SVR 10 31,056.10 142.59
SVR 20 30,939.91 142.06
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác