Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 17.3.2014 được chào quanh mức 12.400 đến 12.600, ở mức giá ngày 14.3

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác