Tháng 6/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,624.46 195.79
SVR L 40,301.60 185.12
SVR 5 32,710.08 150.25
SVR GP 32,530.58 149.43
SVR 10 32,108.25 147.49
SVR 20 31,992.10 146.96
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác