Tháng 2/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 36,873.15 172.95
SVR L 34,856.81 163.49
SVR 5 29,572.97 138.71
SVR GP 29,407.53 137.93
SVR 10 29,004.26 136.04
SVR 20 28,880.18 135.46
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.320 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác