Tháng 8/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,556.02 190.80
SVR L 39,242.66 180.18
SVR 5 31,837.79 146.18
SVR GP 31,668.77 145.40
SVR 10 31,277.93 143.61
SVR 20 31,161.74 143.08
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác