Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 20/11 tăng 100đ/kg so với hôm 19/11.

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 20/11 Ngày 19/11 Thay đổi
SVR 3L 28000 27900 100
SVR 20 22900 22800 100
SVR 10 23100 23000 100

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 20/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 20/11 Ngày 19/11 Thay đổi
SVR 5 23700 23700 0
SVR L 28100 28000 100

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 20/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 20/11 Ngày 19/11 Thay đổi
RSS1 28700 28600 100
RSS3 28200 28100 100

Nguồn: AgroMonitor 

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác