Tháng 5/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,512.90 183.18
SVR L 37,640.30 174.50
SVR 5 29,365.29 136.14
SVR GP 29,197.91 135.36
SVR 10 28,789.91 133.47
SVR 20 28,674.83 132.94
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.570 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác