Tháng 4/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,361.71 187.60
SVR L 37,826.06 175.81
SVR 5 30,886.93 143.56
SVR GP 30,709.54 142.74
SVR 10 30,302.59 140.84
SVR 20 30,187.80 140.31
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.515 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác