Tháng 3

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

49,472.97

234.69

SVR L

45,649.27

216.55

SVR 5

38,656.19

183.38

SVR GP

38,461.94

182.46

SVR 10

38,022.31

180.37

SVR 20

37,899.63

179.79

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác