Tháng 6/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,078.48 197.88
SVR L 40,481.10 185.95
SVR 5 33,787.04 155.20
SVR GP 33,607.55 154.38
SVR 10 33,195.77 152.48
SVR 20 33,079.62 151.95
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác