Tháng 5/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,102.22 186.05
SVR L 38,283.19 177.61
SVR 5 30,034.84 139.34
SVR GP 29,857.12 138.52
SVR 10 29,449.41 136.62
SVR 20 29,334.42 136.09
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.555 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác