Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,480.43 195.02
SVR L 38,385.65 180.47
SVR 5 33,196.73 156.07
SVR GP 33,011.04 155.20
SVR 10 32,567.45 153.11
SVR 20 32,443.66 152.53
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.270 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác