Tháng 7 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,925.25 229.70
SVR L 45,536.84 213.79
SVR 5 37,448.06 175.81
SVR GP 37,251.78 174.89
SVR 10 36,797.24 172.76
SVR 20 36,662.94 172.13
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.300VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác