Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,151.08 198.12
SVR L 40,341.24 185.22
SVR 5 34,647.62 159.08
SVR GP 34,478.61 158.30
SVR 10 34,066.64 156.41
SVR 20 33,950.45 155.88
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác