Tháng 1/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,429.36 185.03
SVR L 36,845.52 172.90
SVR 5 31,347.12 147.10
SVR GP 31,161.08 146.23
SVR 10 30,737.33 144.24
SVR 20 30,613.31 143.66
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.310 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác