Tháng 6/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,959.16 189.54
SVR L 39,240.30 181.58
SVR 5 31,432.07 145.45
SVR GP 31,264.38 144.68
SVR 10 30,845.14 142.74
SVR 20 30,729.85 142.20
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.610 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác