Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 19/8 giảm 1900-2600đ/kg so với hôm 15/8.   

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 19/8

Chủng loại Ngày 19/8 Ngày 18/8 Thay đổi
SVR 3L 30900 33400 -2500
SVR 20 25400 27300 -1900
SVR 10 25200 27500 -2300

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 19/8

Chủng loại Ngày 19/8 Ngày 18/8 Thay đổi
SVR 5 26200 28300 -2100
SVR L 31000 33500 -2500

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 19/8

Chủng loại Ngày 19/8 Ngày 18/8 Thay đổi
RSS1 31600 34200 -2600
RSS3 31100 33600 -2500

Nguồn: AgroMonitor 

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác