Tháng 9 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 46,822.70 220.97
SVR L 43,143.48 203.60
SVR 5 35,466.44 167.37
SVR GP 35,271.18 166.45
SVR 10 34,808.71 164.27
SVR 20 34,685.38 163.69
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.190VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác