Tháng 5

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

52,190.34

247.64

SVR L

49,083.04

232.90

SVR 5

38,626.58

183.28

SVR GP

38,432.37

182.36

SVR 10

37,982.63

180.23

SVR 20

37,859.97

179.64

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.075 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác