Tháng 8 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,374.29 227.80
SVR L 44,821.14 211.07
SVR 5 35,449.07 166.94
SVR GP 35,253.39 166.02
SVR 10 34,789.94 163.83
SVR 20 34,656.05 163.20
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.235VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác