Tháng 8/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,858.84 187.60
SVR L 38,946.89 178.82
SVR 5 30,390.61 139.53
SVR GP 30,221.60 138.76
SVR 10 29,830.76 136.96
SVR 20 29,714.56 136.43
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác