Tháng 6 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 49,085.41 232.41
SVR L 45,787.10 216.80
SVR 5 36,209.71 171.45
SVR GP 36,015.09 170.53
SVR 10 35,564.39 168.39
SVR 20 35,441.47 167.81
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.120 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác