Tháng 2/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,498.96 180.32
SVR L 35,786.02 167.62
SVR 5 30,619.00 143.41
SVR GP 30,442.97 142.59
SVR 10 30,028.78 140.65
SVR 20 29,914.87 140.12
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.350 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác