Trong tuần từ ngày 22/12 đến 26/12/2014, giá cao su thiên nhiên tại các sàn giao dịch trên thế giới sau khi tăng nhẹ trong phiên đầu tuần thì biến động theo xu hướng giảm dần trong các phiên còn lại. So với cuối tuần trước, vào ngày cuối tuần 26/12, giá cao su RSS 3 trên sàn TOCOM Nhật Bản hợp đồng giao tháng 5/2015 là 1.689 USD/tấn (-1,2%) và giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 01/2015 trên sàn SICOM Singapore là 1.474 USD/tấn (-0,8%); giá SMR 20 của Malaysia xuất khẩu do MRB chào bán ở mức 1.471USD/tấn (-0,7%); giá SVR 3L của Việt Nam ở mức 1.530USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.

Tin tức liên quan đến thị trường cao su trong tuần

– Ngày 22/12/2014, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã thúc đẩy USD tăng giá so với các đồng tiền mạnh khác. Cụ thể, USD tăng 0,45% so với Yên trong cả phiên, gần chạm ngưỡng cao nhất 2 tuần là 120,08 Yên.

– Kể từ ngày 17/12/2014, bảy tỉnh ở miền nam Thái Lan đã hứng chịu đợt lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn. Diện tích trồng cao su tại khu vực này vào khoảng 1,53 triệu ha (tương đương 43% tổng diện tích cao su Thái Lan). Đợt lũ lụt sẽ khiến sản lượng cao su thu hoạch sụt giảm, nhờ đó có thể hỗ trợ giá cao su trong vài tuần tới.

– Giá dầu phiên 23/12/2014 lên cao nhất hơn 1 tuần qua trước dấu hiệu cho thấy nhu cầu tại Mỹ và Trung Quốc đều tăng. Giá dầu Brent giao tháng 2/2015 trên sàn ICE Futures Europe London tăng 1,58 USD (+2,6%) lên 61,69 USD/thùng, cao nhất kể từ 11/12. Trong khi đó, giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 2/2015 trên sàn Nymex New York tăng 1,86 USD (+3,4%) lên 57,12 USD/thùng, cao nhất kể từ 12/12.

Diễn biến giá cao su trên thị trường quốc tế trong tuần 22/12 – 26/12/2014

Trong tuần qua, giá cao su RSS 3 giao tháng 5/2015 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM) tăng nhẹ trong phiên giao giao dịch đầu tuần (22/12) nhờ đồng USD tăng giá so với đồng Yên đã thu hút các nhà đầu tư tăng mua vào và giá dầu thế giới phục hồi được một phần trước dấu hiệu cho thấy nhu cầu tại Mỹ và Trung Quốc đều tăng đã góp phần hỗ trợ giá cao su. Giá cao su giảm trong phiên tiếp theo (24/12), nhưng sau đó đã tăng nhẹ trong hai phiên còn lại. Kết thúc tuần (26/12) giá cao su RSS 3 giao tháng 5/2015 đạt 1.689 USD/tấn, giảm 29 USD/tấn (-1,7%) so với ngày đầu tuần (22/12) và giảm 20 USD/tấn (-1,2%) so với ngày cuối tuần trước (19/12).

clip_image001[4]

Kết thúc bốn tuần tháng 12/2014, giá cao su RSS 3 (TOCOM) trung bình đạt 1.674 USD/tấn đối với loại hợp đồng giao sau 5 tháng, giảm 58 USD/tấn (-3,3%) so với mức giá trung bình tháng 11/2014 và giảm 1.019 USD/tấn (-37,8%) so với tháng 12/2013.

clip_image002[4]

Giá cao su TSR 20 kỳ hạn trên sàn SICOM Singapore tuần qua biến động tương tự như tại sàn TOCOM. Vào cuối tuần ngày 26/12, giá cao su TSR 20 hợp đồng giao tháng 01/2015 đạt 1.474 USD/tấn, giảm 6 USD/tấn (-0,4%) so với ngày đầu tuần và giảm 12 USD/tấn (-0,8%) so với ngày cuối tuần trước (19/12).

clip_image003[4]

Kết thúc bốn tuần tháng 12/2014, giá TSR 20 trung bình hợp đồng giao sau 1 tháng đạt 1.471 USD/tấn, giảm 67 USD/tấn (-4,3%) so với trung bình tháng 11/2014, nhưng giảm 847 USD/tấn (-36,5%) so với tháng 12/2013.

clip_image004[4]

Tại Sở Giao dịch Cao su Malaysia (MRE), giá cao su SMR 20 xuất khẩu do MRB chào bán biến động tương tự như tại sàn TOCOM và SICOM. Kết thúc tuần, giá SMR 20 đạt 1.471 USD/tấn, giảm 12 USD/tấn (-0,8%) so với ngày đầu tuần và giảm 11 USD/tấn (-0,7%) so với ngày cuối tuần trước.

clip_image005[4]

Giá SMR 20 trung bình bốn tuần tháng 12/2014 do MRB chào bán đạt 1.468 USD/tấn, giảm 58 USD/tấn (-3,8%) so với trung bình tháng 11/2014 nhưng giảm 873 USD/tấn (-37,3%) so với tháng 12/2013.

clip_image006[4]

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu chào bán trong tuần 22/12 – 26/12/2014

Trong tuần từ 22/12 – 26/12/2014, giá cao su Việt Nam xuất khẩu chào bán không thay đổi kể từ ngày 10/12, giá SVR 3L xuất khẩu vẫn là 1.530 USD/tấn.

clip_image007[4]

Giá SVR 3L của Việt Nam xuất khẩu trung bình bốn tuần tháng 12/2014 đạt 1.548 USD/tấn, giảm 33 USD/tấn (-2,1%) so với mức trung bình trong tháng 11/2014, và giảm 773 USD/tấn (-33,3%) so với tháng 12/2013.

clip_image008[6]

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác