Tháng 5/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,192.89 186.34
SVR L 38,121.52 176.73
SVR 5 29,312.98 135.90
SVR GP 29,135.14 135.07
SVR 10 28,727.14 133.18
SVR 20 28,612.07 132.65
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.570 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác