Tháng 2/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 37,586.63 176.30
SVR L 35,125.66 164.75
SVR 5 29,552.29 138.61
SVR GP 29,376.51 137.79
SVR 10 28,962.90 135.85
SVR 20 28,849.16 135.32
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.320 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác